dofinansowanie do mieszkania

Jak dostać dopłatę do mieszkania?

We Francji niezależnie od tego czy mamy własne czy wynajmowane mieszkanie lub dom mamy możliwość otrzymania dofinansowania do kosztów związanych z opłatami. Jeśli płacimy za mieszkanie, dom lub spłacamy kredyt możemy, pod pewnymi warunkami dostać dofinansowanie.

Gdzie starać się o dofinansownaie do kosztów mieszkania?

Sprawami dofinansowania zajmuje CAF (Caisse d’allocation familiale).Tam należy składać formularz wraz z dokumentacją potwierdząjącą nasz dochód i status rodzinny.

Kto może starać się o pomoc?

Praktycznie każda grupa społeczna, ale warto wyszczególnić kilka.

  • Studenci
  • Osoby samotne
  • Osoby samotnie wychowujace dzieci
  • Emeryci i renciści
  • Rodziny

Kryterium przyznania pomocy jest dochód przypadający na członka rodziny i strtus rodzinny.

Jakie są rodzaje pomocy?

Trzy rodzaje dofinanswoania do mieszkania.

APL – l’aide personalise au logement to główny i najważnieszy sposób sfinansowania kosztów mieszkania. Może ją otrzymać lokator, który zajmuje mieszkanie nowe lub stare i podpisał umowę najmu pod pewnymi warunkami.

Alf – allocation de logement familiale dla tych, którzy nie spełniają warunków APL, ale posiadają dzieci lub inne osoby pod opieką i żyją w związku małżeńskim zawartym przed 40 rokiem życia obu małżonków.

Als – allocation de logement sociale jest dla tych, którzy nie mogą skorzystać ani z APL ani z ALF.

Ci, którzy kupili mieszkanie lub dom na własność i spłacają kredyt mogą rówież pod pewnymi warunkami skorzystać z pomocy finansowej.

Pod tym linkiem można zrobić symulację czy należy nam się dofinasowanie.

Warto zaznaczyć, że obecny rząd zmienił sposób naliczania dofinansowania do mieszkania. Od 1 stycznia 2019 roku, pomoc finansowa jest naliczana na podstawie aktualnych dochodów, a nie jak było do tej pory na podstawie dochodów dwa lata wstecz.

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie CAF.

Podobne wpisy

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *