Czy są jeszcze katolicy we Francji?

Przy niedzieli poruszę temat katolicyzmu we Francji. Często w Polsce słyszę, że we Francji kościoły są zamknięte, nie ma katolików, a jedyną instniejącą religią jest islam.

Jak jest naprawdę?

Historycznie Francja jest krajem katolickim nazywana „najstarszą córą Kościoła”. Hasło to przywował przy jakiejś okazji Prezydent Sarkozy. Został za to skrytykowany przez niektóre środowiska dbające o rozdział Państwa i Kościoła.

Katedra w Chartres

O historycznej katolickości Francji świadczą przede wszystkim budynki sakralne, kościoły i zakony, a także przepiękne katedry praktycznie w każdym większym mieście we Francji. Kościoły w obecnej Francji zbudowane były w średniowieczu. W każdej miejscowści lub nawet małej wiosce, w której byłam, w centralnym miejscu jest średniowieczny kościół.

Jak to wygląda jeśli chodzi o wierzących, w cyfrach?

Ciężko jest uzyskać dokładne dane dotyczące liczby wierzących we Francji. Robienie tego typu badań jest zakazane przez francuskie prawo. Wszelkie dane pochodzą z badań statystycznych, bazowanych na pewnej wybranej grupie ludności.

Dane, które udało mi się uzyskać mówią, że katolikami we Francji od około 2015 roku deklaruje się między 30 a 65 % osób.

Trzeba zwrócić uwagę na liczbę ludności we Francji, w 2019 roku było 66,99 milionów Francuzów.

Jeśli chodzi o praktykujących katolików, czyli takich, którzy chodzą co tydzień do kościoła, sytuacja wygląda już znacznie gorzej, bo oscyluje między 5 a 12 % .

Ciekawe spostrzeżenie jakie znalazłam w jednym z artykułów dotyczy tego, że najwięcej katolików praktykujących wywodzi się z wyżyn społecznych, czyli z kadry dyrektorskiej i kierowniczej, intelektualiści i naukowcy. Natomiast jeśli chodzi o młodych ludzi zmniejsza się ilość wierzących. Natomiast Ci, którzy wierzą są bardziej gorliwi w wierze niż wcześniej.

Z prywatnych źródeł wiem, że jest coraz wiecej nawróceń na katolicyzm, a także inne religie chrześcijańskie osób wywodzących się z islamu. O statystyki jest bardzo trudno.

Nawrócenia na islam też istnieją i są podobno liczniejsze.

Katolicy w stosunku do innych religii?

Największą liczbą wyznawców i drugą religią we Francji jest islam. Statystyki podają różne liczby i oscylują między 4 a 8 milionów muzułmanów we Francji, z czego między 70 tys. a 110 tys. nawróconych. Tak jak i w innych religiach są praktykujący i tylko deklarujący przynależność do danej religii. Praktykujących muzulmnów jest około 3,5 miliona.

Istnieją też inne wyznania judaizm, buddyzm, hinduizm. Każdy ma zapewnioną swobodę wyznania.

Nauczanie katolickie

We Francji bardzo dobrze się ma katolickie szkolnictwo.

Jest 5 uniwersytetów katolickich, w których corocznie studiuje 50000 studentów.

Jeśli chodzi o szkolnictwo podstawowe i średnie, z najnowszych danych wynika, że na terenie Francji jest 7364 szkół katolickich, z czego 4464 są szkoły podstawowe.

W szkołach uczą się nie tylko uczniowie wyznania katolickiego. Uczniowie innych wyznań muszą akceptować katolicki charakter szkoły. Szkoły katolickie słyną z wysokiego poziomu nauczania i wychowania co stanowi ich atut i atrakcyjność w stosunku do szkół publicznych. Mimo, że szkoły katolickie są płatne i czasem dość drogie są bardzo oblegane i brakuje miejsc dla wszystkich chętnych.

Isntniają również szkoły żydowskie i koraniczne, nie jestem pewna, ale te szkoły przyjmują tylko dzieci danego wyznania i są bardziej nastawione na przekazanie treści religijnych.

Media katolickie

We Francji istnieje katolicka prasa, radio i telewizja. Największy dziennik katolicki La Croix wydawany jest codziennie w ilości 90 000 egzemplarzy z czego ma 85% stałych abonentów. Jest również wiele tygodników, miesięczników i kwartalników katolickich.

Istnieje katolicka telewizja KTO i Le Jour du Segnieur oraz katolickie radia, najbardziej znane Radio Notre Dame.

Moje spostrzeżenia

Mieszkam we Francji od 2006 roku i odwiedzam regularnie tutejsze kościoły. W Paryżu i regionie paryskim kościoły nie są puste jak się to często przedstawia. Jest mniej mszy niedzielnych niż w Polsce, ale kościoły są wypełnione i to nie tylko osobami starszymi. Dużo francuskiej młodzieży i rodzin z dziećmi przychodzi na niedzielne Msze św. W podparyskich miejscowościach, ze względu na populację przeważa ludność pochodząca z emigracji: Afryka, Portugalia, ludność pochodząca z Azji.

Istnieją kościoły oddane do użytku dla danej narodowości np. porutgalskiej, hiszpańskiej, włoskiej czy polskiej. W tych kościołach Msze odprawiane są w językach danej społeczności.

Corocznie organizowane są w parafiach przygotowania do chrztu, komunii, bierzmowania dla osób dorosłych. W 2019 roku w święto Zesłania Ducha Świętego bierzmowanie przyjęło, w Katedrze Notre Dame w Paryżu, 450 osób dorosłych.

Coroczna pielgrzymka młodzieży do Chartres w niedzielę palmową.

Według mnie Kościół francuski jest bardzo żywy. Organizowane są pielgrzymki studentów, młodych małżeństw, ojców na Sacre Coeur w Paryżu czy Lourdes. Istnieje wiele wspólnot religijnych.

Na Sacre Coeur w Paryżu jest całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu, wspomagana w nocy również przez osoby świeckie.

Z moich obserwacji wynika, że Kościół Francuski jest z pewnością mniej liczny, ale bardzo żywotny i aktywny.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *