• Post category:Kulturowo

Przy niedzieli poruszę temat katolicyzmu we Francji. Często w Polsce słyszę, że we Francji kościoły są zamknięte, nie ma katolików, a jedyną instniejącą religią jest islam.

Jak jest naprawdę?

Historycznie Francja jest krajem katolickim nazywana „najstarszą córą Kościoła”. Hasło to przywował przy jakiejś okazji Prezydent Sarkozy, za co został skrytykowany przez niektóre środowiska dbające o rozdział Państwa i Kościoła.

Katedra w Chartres

O katolickości Francji świadczą przede wszystkim budynki sakralne, kościoły i zakony, a także przepiękne katedry praktycznie w każdym większym mieście we Francji. Kościoły w wiekszości zbudowane były w średniowieczu. W każdej miejscowści lub nawet małej wiosce, w której byłam, w centralnym miejscu jest kościół.

Jak to wygląda jeśli chodzi o wierzących, w cyfrach?

Cieżko jest uzyskać dokładne dane dotyczące liczby wierzących we Francji. Oficjalne statystyki są zakazane przez francuskie prawo. Wszelkie dane pochodzą z badań statystycznych, bazowanych na pewnej wybranej grupie ludności.

Dane, które udało mi się uzyskać mówią, że katolikami we Francji od około 2015 roku deklaruje się między 30 a 65 % osób.

Trzeba zwrócić uwagę na liczbę ludności we Francji, otóż 2019 roku było 66,99 milionów Francuzów.

Jeśli chodzi o praktykujących katolików, czyli takich, którzy chodzą co tydzień do kościoła, sytuacja wygląda już znacznie gorzej, bo oscyluje między 5 a 12 % .

Ciekawe spostrzeżenie jakie znalazłam w jednym z artykułów dotyczy tego, że najwięcej katolików praktykujących wywodzi się z wyżyn społecznych, czyli dyrektorzy i kierownicy firm, intelektualiści i naukowcy. Natomiast jeśli chodzi o młodych ludzi zmniejsza się ilość wierzących, ale ci którzy wierzą są bardziej gorliwi w wierze niż poprzednio.

Z prywatnych źródeł wiem, że jest coraz wiecej nawróceń na katolicyzm, a także inne religie chrześcijańskie osób wywodzących się z islamu. O statystyki jest bardzo trudno.

Nawrócenia na islam też istnieją i są podobno liczniejsze.

Katolicy w stosunku do innych religii?

Największą liczbą wyznawców i drugą religią we Francji jest islam. Statystyki podają różne liczby i oscylują między 4 a 8 milionów muzułmanów we Francji, z czego między 70 tys. a 110 tys. nawróconych. Tak jak i w innych religiach są praktykujący i tylko deklarujący przynależność do danej religii. Praktykujących muzulmnów jest około 3,5 miliona.

Istnieją też inne wyznania judaizm, buddyzm, hinduizm. Każdy ma zapewnioną swobodę wyznania.

Nauczanie katolickie.

We Francji bardzo dobrze się ma katolickie szkolnictwo.

Jest 5 uniwersytetów katolickich, w których corocznie studiuje 50000 studentów.

Jeśli chodzi o szkolnictwo podstawowe i średnie z najnowszych danych wynika, że na terenie Francji jest 7364 szkół katolickich, z czego 4464 są szkoły podstawowe.

W szkołach uczą się nie tylko uczniowie wyznania katolickiego, ale wszyscy uczniowie muszą akceptować katolicki charakter szkoły. Szkoły katolickie słyną z wysokiego poziomu nauczania i wychowania, co nie zawsze można spotkać w szkołach publicznych. Mimo, że szkoły katolickie są płatne i czasem dość drogie to są bardzo oblegane i brakuje miejsc dla wszystkich chętnych.

Isntniają również szkoły żydowskie i koraniczne, nie jestem pewna, ale te szkoły przyjmują tylko dzieci danego wyznania i są bardziej nastawione na przekazanie wartości religijnych.

Media katolickie.

We Francji istnieje katolicka prasa, radio i telewizja. Największy dziennik katolicki La Croix wydawany jest codziennie w ilości 90 000 egzemplarzy z czego ma 85% stałych abonentów. Jest również wiele tygodników, miesięczników i kwartalników katolickich wydawanych we Francji.

Istnieje katolicka telewizja KTO i Le Jour du Segnieur oraz katolickie radia, najbardziej znane Radio Notre Dame.

Moje spostrzeżenia.

Mieszkam we Francji od 2006 roku i odwiedzam regularnie tutejsze kościoły. W Paryżu i regionie paryskim zapewniam, kościoły nie są puste. Jest mniej mszy niedzielnych niż w Polsce, ale kościoły są wypełnione i to nie tylko osobami starszymi, ale jest dużo młodzieży i rodzin z dziećmi. W podparyskich miejscowościach, ze względu na populację przeważa ludność pochodząca z emigracji: Afryka, Portugalia, róznież dużo osób z Azji uczęszcza do francuskich kościołów.

Są również kościoły oddane do użytku dla danej narodowości, porutgalskiej, hiszpańskiej, włoskiej, polskiej.

Corocznie organizowane są w parafiach przygotowania do chrztu, komunii, bierzmowania dla osób dorosłych. W 2019 roku w święto Zesłania Ducha Świętego bierzmowanie przyjęło 450 dorosłych osób w Katedrze Notre Dame w Paryżu.

Coroczna pielgrzymka młodzieży do Chartres w niedzielę palmową.

Organizowane są pielgrzymki studentów, młodych małżeństw, ojców na Sacre Coeur w Paryżu. Istnieje wiele wspólnot religijnych.

Na Sacre Coeur w Paryżu jest całodobowa adoracja wspomagana w nocy również przez osoby świeckie.

Z moich obserwacji wynika, że Kościół Francuski jest z pewnością mniej liczny, ale bardzo żywotny i aktywny.

Salut Francja

Mam na imię Bernadetta i od kilkunastu lat mieszkam we Francji. Na blogu piszę o życiu we Francji i języku francuskim.

Dodaj komentarz